top of page

Det anbefales regelmessig stemming av piano og flygel, minimum én gang i året.  Noen ganger anbefales det flere ganger, avhengig av hvor lenge det er siden det har blitt stemt, inne- og uteklima osv. For å sikre deg et godt og stabilt piano bør instrumentet ha jevnlig kontroll. Da har vi muligheten til å rette opp småfeil på instrumentet før det utvikler seg til å bli ett  større problem enn nødvendig.    Ta kontakt om du ønsker stemming eller reparasjon av piano eller flygel.

Jeg kan også tilby kundeliste, der jeg kontakter dere én eller flere ganger i året.  Reparasjon og service av piano og flygel er ofte et godt bærekraftig alternativ kontra å kjøpe nytt. Pianoer og flygler er som regel bygget for å vare i mange tiår - og vil som regel etter en god service/reparasjon fungere tilnærmet lik et nytt instrument igjen.

Ta kontakt for hvis du har spørsmål.

bottom of page