top of page

Velkommen til Johansen Pianoteknikk

Har du behov for stemming av piano eller flygel? Trenger instrumentet ditt reparasjon?

Johansen Pianoteknikk kan hjelpe deg! 

Foretaket er lokalisert i Stavanger og dekker hele Sør-Rogaland.

Ved større bestillinger kan også oppdrag utføres utenfor dette området. Stemming anbefales minst en gang i året for at deres instrument skal holde seg stabilt. Service er også en viktig del for at deres instrument skal yte optimalt. Ta kontakt så kan vi finne ut sammen hva som er nødvendig på ditt instrument.

Jeg jobber både som pianostemmer og med pianoteknikk.

bottom of page